Курсове и Семинари

Print Friendly, PDF & Email

Курс
Трудово право и обществено осигуряване

10 февруари 2018

 

Няма Резултати.

 

На курсистите се издават удостоверения

Групите са от 5 до 10 души, а заниманията започват, когато се съберат минимум 5 души в дадена група.

Заплащането става еднократно  за курсовете с цена до 150 лв. и на две вноски за останалите курсове.

БАНКОВА СМЕТКА:

 Селена  Консултинг OOД   

 Банка ДСК    

 IBAN: BG 35 STSA 93000022689021

 BGSFSTSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [:en]

КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ПИСАНЕ НА ЕСЕ, ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛО, ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 

Курсове по БЕЛ за матура                                                           100 ч.  (60 минути)        1000 лв.

Курсове по БЕЛ – за изпит в СУ с БЕЛ – право и останалите специалности  100 ч.   1500 лв.

Курсове по БЕЛ – комбинира подготовка за матура и изпит по БЕЛ в СУ     100 ч.   1500 лв.

Писане на есе за специалностите във Факултета по журналистика на СУ    50 ч.    500 лв.

Комбинирана подготовка за писане на есе и подготовка за матура            100 ч.   1000 лв.

Курсове по етикет и протокол                                                                       30 ч.   600 лв.

Курсове по делова кореспонденция                                                              30 ч.   600 лв.

Курсове по БЕЛ  7 кл.                                                                                  100 ч.   1000 лв. 

Курсове за подготовка по БЕЛ за изпит в УНСС                                             50 ч.   500 лв.                                                                                                                                                                  

Преподавател: проф. д-р Гергана Дачева (Катедра по български език – СУ)

 

Цели на курсовете:

– придобиване на знания и умения, свързани с подготовката за външно оценяване след 7. клас и ДЗИ по български език и литература;

– припомняне и трениране на основни знания и умения по БЕЛ, свързани с кандидатстването в СУ и УНСС;

– формиране на умения да писане на есе по формата на СУ за специалностите Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване;

– създаване на знания и умения, свързани с основни компоненти на етикета и протокола, както и с деловата кореспонденция.

         За кого са предназначени курсовете:

– за ученици, които ще полагат изпити за външно оценяване след 7. и след 12. клас

– за кандидат-студенти в СУ и УНСС

– за хора, на които се налага да работят  със стандартни документи, свързани с деловата кореспондеция в офиси и институции 

– за хора, които проявяват интерес към основните правила в етикета и протокола

Кратко описание на съдържанието на курсовете:

– по български език и литератураработи се основно по програмите на МОН, СУ и УНСС, които са публикувани на съответните сайтове. По български език – правопис и пунктуация, лексикология и фразеология, четене с разбиране; по литература – основните произведения, залегнали в програмата, писане на аргументативни текстове (интерпретативни съчинения или есета), проверка и оценяване на кандидатстудентските текстове. Пробни изпити с оценяване според форматите на изпитите.по етикет и – протокол – основни правила за поведение в обществото (в превозно средство, ритуал на хранене, на коктейл или официален прием, дрескод за различни случаи, речев етикет, комуникативни ситуации и др.). Практически занятия в случаите, когато проблематиката позволява.

– по делова кореспонденция – всички стандарти за различни типове документи (от молба до оферти, договори, бизнес писма и др.)

 

 

Тези курсисти, които имат необходимост от издаване на удостоверение или сертификат за успешно завършен курс, могат да заявят своето желание и да го получат

 

Групите са от 5 до 10 души, а заниманията започват, когато се съберат минимум 5 души в дадена група.

Заплащането става наведнъж  за курсовете с по-малки суми, а за другите – на два или три транша.

 

БАНКОВА СМЕТКА:

 Селена  Консултинг OOД   

 Банка ДСК    

 IBAN: BG 35 STSA 93000022689021

 BGSFSTSA

[:ru]

КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ПИСАНЕ НА ЕСЕ, ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛО, ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 

Курсове по БЕЛ за матура                                                           100 ч.  (60 минути)        1000 лв.

Курсове по БЕЛ – за изпит в СУ с БЕЛ – право и останалите специалности  100 ч.   1500 лв.

Курсове по БЕЛ – комбинира подготовка за матура и изпит по БЕЛ в СУ     100 ч.   1500 лв.

Писане на есе за специалностите във Факултета по журналистика на СУ    50 ч.    500 лв.

Комбинирана подготовка за писане на есе и подготовка за матура            100 ч.   1000 лв.

Курсове по етикет и протокол                                                                       30 ч.   600 лв.

Курсове по делова кореспонденция                                                              30 ч.   600 лв.

Курсове по БЕЛ  7 кл.                                                                                  100 ч.   1000 лв. 

Курсове за подготовка по БЕЛ за изпит в УНСС                                             50 ч.   500 лв.                                                                                                                                                                  

Преподавател: проф. д-р Гергана Дачева (Катедра по български език – СУ)

 

Цели на курсовете:

– придобиване на знания и умения, свързани с подготовката за външно оценяване след 7. клас и ДЗИ по български език и литература;

– припомняне и трениране на основни знания и умения по БЕЛ, свързани с кандидатстването в СУ и УНСС;

– формиране на умения да писане на есе по формата на СУ за специалностите Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване;

– създаване на знания и умения, свързани с основни компоненти на етикета и протокола, както и с деловата кореспонденция.

         За кого са предназначени курсовете:

– за ученици, които ще полагат изпити за външно оценяване след 7. и след 12. клас

– за кандидат-студенти в СУ и УНСС

– за хора, на които се налага да работят  със стандартни документи, свързани с деловата кореспондеция в офиси и институции 

– за хора, които проявяват интерес към основните правила в етикета и протокола

Кратко описание на съдържанието на курсовете:

– по български език и литератураработи се основно по програмите на МОН, СУ и УНСС, които са публикувани на съответните сайтове. По български език – правопис и пунктуация, лексикология и фразеология, четене с разбиране; по литература – основните произведения, залегнали в програмата, писане на аргументативни текстове (интерпретативни съчинения или есета), проверка и оценяване на кандидатстудентските текстове. Пробни изпити с оценяване според форматите на изпитите.по етикет и – протокол – основни правила за поведение в обществото (в превозно средство, ритуал на хранене, на коктейл или официален прием, дрескод за различни случаи, речев етикет, комуникативни ситуации и др.). Практически занятия в случаите, когато проблематиката позволява.

– по делова кореспонденция – всички стандарти за различни типове документи (от молба до оферти, договори, бизнес писма и др.)

 

 

Тези курсисти, които имат необходимост от издаване на удостоверение или сертификат за успешно завършен курс, могат да заявят своето желание и да го получат

 

Групите са от 5 до 10 души, а заниманията започват, когато се съберат минимум 5 души в дадена група.

Заплащането става наведнъж  за курсовете с по-малки суми, а за другите – на два или три транша.

 

БАНКОВА СМЕТКА:

 Селена  Консултинг OOД   

 Банка ДСК    

 IBAN: BG 35 STSA 93000022689021

 BGSFSTSA